Privacybeleid

Privacybeleid voor WB (Wijkvereniging Benoordenhout)

Laatst bijgewerkt: 4 mei 2023

Dit privacybeleid is van toepassing op de website van WB (Wijkvereniging Benoordenhout), bereikbaar via https://wijkverenigingbenoordenhout.nl/ (hierna “de Website”). Dit beleid is bedoeld om u te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Door de Website te gebruiken, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

 1. Verzameling van persoonsgegevens

Wanneer u de Website bezoekt, kunnen we de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:

a) Automatisch verzamelde gegevens: We kunnen automatisch bepaalde gegevens verzamelen, zoals uw IP-adres, browsertype, toegangstijd en bezochte pagina’s. We gebruiken deze informatie om onze diensten te verbeteren, problemen op te lossen en onze Website te beveiligen.

b) Informatie die u ons verstrekt: We kunnen persoonsgegevens verzamelen die u ons vrijwillig verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens wanneer u zich registreert voor onze nieuwsbrief, contact met ons opneemt of deelneemt aan onze enquêtes, prijsvragen en promoties.

 1. Gebruik van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:

a) Onze diensten te leveren, zoals het beantwoorden van uw vragen en het verzenden van onze nieuwsbrief.

b) Onze Website en diensten te verbeteren, bijvoorbeeld door het analyseren van gebruikersgedrag en het identificeren van trends.

c) Fraude en misbruik te voorkomen en onze Website te beveiligen.

 1. Delen van persoonsgegevens

We delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij:

a) U ons toestemming heeft gegeven.

b) Het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het voldoen aan een dagvaarding of een gerechtelijk bevel.

c) Het noodzakelijk is om onze rechten of eigendommen te beschermen, of de veiligheid van onze gebruikers of anderen te waarborgen.

 1. Cookies en andere trackingtechnologieën

We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren, zoals het onthouden van uw voorkeuren en het analyseren van gebruikersgedrag. U kunt uw browserinstellingen aanpassen om cookies te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer er cookies worden verzonden.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

We nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We slaan uw gegevens op in beveiligde databases en gebruiken beveiligde

communicatieprotocollen om gegevensuitwisseling te beschermen. Toch kunnen we de absolute veiligheid van uw gegevens niet garanderen, aangezien geen enkele methode van gegevensoverdracht of opslag volledig veilig is.

 1. Bewaren van persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. We verwijderen of anonimiseren uw gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn.

 1. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens

U heeft het recht om:

a) Toegang te vragen tot uw persoonsgegevens.

b) Rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken.

c) Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

d) Beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken.

e) Gegevensoverdraagbaarheid te verzoeken, wat betekent dat u ons kunt vragen om uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat aan u of een andere organisatie te verstrekken.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die in dit privacybeleid worden vermeld. We kunnen u vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we uw verzoek verwerken.

 1. Wijzigingen in dit privacybeleid

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we de “laatst bijgewerkt” datum bovenaan dit privacybeleid bijwerken en de gewijzigde versie op onze Website plaatsen. We raden u aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

 1. Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via:

E-mail:info@wijkverenigingbenoordenhout.nl Post: Kranenburgweg 147, 2583 ER, Den Haag

 1. Klachten

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke wetgeving, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere toezichthoudende autoriteit in het land waar u woont, werkt of waar de vermeende inbreuk heeft plaatsgevonden.

 1. Kinderen

Onze Website is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar en we verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen. Als u denkt dat uw kind persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via de contactgegevens in dit privacybeleid, zodat we de gegevens kunnen verwijderen.

 1. Links naar andere websites

Onze Website kan links bevatten naar websites van derden. We zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke websites. We raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt zorgvuldig te lezen.

 1. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER)

Het kan voorkomen dat we uw persoonsgegevens overdragen aan landen buiten de EER, bijvoorbeeld wanneer we samenwerken met externe dienstverleners die zich buiten de EER bevinden. In dergelijke gevallen zorgen we ervoor dat er passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen, zoals door het aangaan van gegevensverwerkingsovereenkomsten met standaard contractuele clausules die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie of door te vertrouwen op een adequaatheidsbesluit.

 1. Gegevensverwerkers

We kunnen samenwerken met externe dienstverleners die ons helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens, zoals webhostingproviders, e-maildiensten en analytische diensten. We delen alleen de minimale hoeveelheid gegevens die nodig is voor deze dienstverleners om hun diensten uit te voeren, en we zorgen ervoor dat zij zich houden aan passende gegevensbeschermingsverplichtingen.

 1. Toepasselijk recht

Dit privacybeleid en de verwerking van uw persoonsgegevens zijn onderworpen aan Nederlands recht en de toepasselijke Europese wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u een van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via:

Gelieve er rekening mee te houden dat de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming alleen dienen te worden gebruikt voor vragen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de uitoefening van uw rechten. Voor andere vragen kunt u de algemene contactgegevens gebruiken die vermeld staan in dit privacybeleid.